Aykut BORA, Ph.D.
Dr. Psikolojik Danışman
Formasyonda Psikanalist

 

Lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde “Çocukluk Çağı Örselenmelerindeki Savunma Mekanizmaları ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Borderline ve Narsisistik Kişilik Örgütlenmeleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı doktora tezi ile tamamlamıştır. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) ve İstanbul Psikanaliz Derneği bünyesinde psikanaliz formasyonundadır. Psikanalist, Psikanalitik Çift Terapisti Dr. Gülenbaht ŞENTÜRK’ten “psikanalitik çift terapisi kuramsal seminerler ve grup süpervizyonu” almıştır. Rorschach Mürekkep Lekesi ve Tematik Algı Testleri uygulayıcısıdır. Bir süre vakıf üniversitelerinin psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinde ders vermiştir. Ruh Sağlığı Profesyonelleri İçin El Kitabı’nın içerisindeki “Psikanalitik Terapi” başlıklı bölümün yazarıdır.